Vrijwilligers

Je kunt hier allerlei actuele documenten vinden.

1       Vrijwilliger worden / zijn?

Zonder vrijwilligers kan de Merhula niet bestaan. Ze zijn van het grootste belang voor de groep.
Als je vrijwilliger bent of wordt zijn er een aantal zaken van belang om te weten. Die staan hier opgesomd.
Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Spreek dan één van de leid(st)ers aan of neem contact op met het secretariaat (035-5422211).

De leiding tijdens de kerstlunch 2019.

2       Vrijwilligers

De volgende vrijwilligers zijn te onderscheiden:

 1. Vaste vrijwilligers zijn
  1. direct leidinggevenden: leid(st)ers, teamleid(st)ers en begeleiders.
  2. bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider, gebouwcoördinator, verhuurder.

Een vaste vrijwilliger is minimaal één dagdeel per maand actief voor de groep.

 1. Ad hoc vrijwilligers zijn bijvoorbeeld, degenen die:
  1. een enkele keer kinderen ergens heen rijden;
  2. helpen met schoonmaken of klusjes aan het clubhuis;
  3. een enkele keer als leiding invallen;
  4. die helpen als kookstaf;
  5. als zwarte piet een keertje helpen.

Deze vrijwilligers zijn ouders/verzorgers/partners of vrienden van leiding/bestuursleden.

Een ad hoc vrijwilliger is minder dan één dagdeel per maand actief voor de groep.

3       Wat kan de Merhula vrijwilligers bieden?

De vrijwilligers steken hun tijd in onze groep. Het is dan ook niet meer dan normaal, dat ze daar wat voor terug krijgen. Het immateriële dat je ervoor krijgt: lekker buiten zijn, frisse lucht, lachende kinderen, en last but not least een leuk en gezellig team.

En hier volgen de praktische zaken:

a
Kleding: de vaste vrijwilliger krijgt van de groep:
Een blouse van de speltak waarvoor zij/hij actief is. Een bestuurslid kan desgewenst een blouse van de roverscouts krijgen.
Draai je twee speltakken met verschillende kleur, dan krijg je twee blouses.
De insignes die daarbij horen.
Een scoutingtrui. Het type trui is zelf te kiezen uit het assortiment van de scoutshop.
Een das met naam en dasring.
Een polo van de Merhula.Indien kleding versleten is, wordt na overleg met de penningmeester nieuw aangeschaft.
b

Training: de vaste vrijwilliger kan alle trainingen volgen die in Scoutingverband worden gegeven.

Deze trainingen worden, voorzover er kosten aan verbonden zijn, vergoed door de groep.

c
Training/feest: de vaste vrijwilliger kan eens in de twee jaar naar de landelijke Scout-In en het andere jaar naar de regionale Scout-In. Ook hiervan worden de deelname kosten vergoed.
d
BBQ Scouting Baarn: de vaste vrijwilliger kan elk jaar naar de gezamenlijke bbq van de 3 Baarnse scoutinggroepen. Deze is altijd direct voor of na het Cultureel Festival (begin september); de kosten hiervan worden door de groep vergoed.
e

Kampen: in principe horen kampen budgettair neutraal te draaien, bekostigd uit het kampgeld van de jeugdleden.

De vrijwilligers hoeven daar in principe niet aan bij te dragen. Eventueel kan de vrijwilliger wel wat betalen voor b.v. de voeding, indien er een begrotingsgat is, maar er kan ook een beroep worden gedaan op de groepskas voor maximaal 7,50 euro per persoon per dag.

f

Reiskosten bij kampen e.d.: alle vrijwilligers, die rijden naar een kamp of b.v. een regionale activiteit kunnen reiskosten declareren.

Er twee varianten mogelijk (conform belastingrichtlijnen) :

Kosten van openbaar vervoer.
Autokosten van 19 cent per kilometer.

g
Reiskosten normale opkomsten: steeds meer vaste vrijwilligers komen van buiten Baarn. De vraag is of voor hen de reiskosten vergoed moeten worden.
Zo ja, dan gelden hier dezelfde vergoedingen.
h
Gebruik clubhuis: de vaste vrijwilliger mag het clubhuis gratis gebruiken voor feestjes (van familie en/of vrienden; niet van werkgevers). De ad-hoc vrijwilliger betaalt een gereduceerd tarief.
i

Contributie: De vaste vrijwilliger betaalt geen contributie aan de groep.
De groep betaalt de landelijke- en regionale contributie voor de vaste vrijwilliger.
Indien een ad-hoc vrijwilliger ook lid is van de groep betaalt zij/hij alleen de landelijke- en regionale contributie aan de groep (dat is anno 2017 ca. 25 euro per jaar).

j
Lunches: op gezette momenten in het jaar zitten we als leiding en/of bestuur bij elkaar. Dat is vaak met lunchtijd, tussen de opkomsten in.
De lunch wordt dan geregeld door iemand van het bestuur of van de leiding.
k
Sleutels: De vaste vrijwilliger kan sleutels van het clubhuis en de sleutelkast krijgen van het secretariaat.
l
Allerhande informatie: als je vaste vrijwilliger bent kun je via deze link allerhande informatie vinden

4       Waardering vrijwilligers

Naast de praktische zaken voor vrijwilligers is het mogelijk om op ad-hoc momenten vaste- én ad-hoc vrijwilligers te waarderen voor hun inzet.

Deze waardering kan gegeven worden door elk willekeurig lid van de groep aan ieder willekeurige vrijwilliger van de groep. Handig is het wel om dit kort te sluiten met de groepsbegeleider (en evt. penningmeester vwb de kosten).

a
De waarderingtekens van Scouting Nederland (SN) kunnen worden toegekend aan alle vrijwilligers. Zie daartoe de website van SN.
b
Ditzelfde geldt voor het waarderingsteken van gemeente Baarn of andere ad-hoc tekens van waardering.
c
In principe worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een bbq bij de jaarlijkse seizoenafsluiting.
d
Indien de kas het toelaat kan er nog een aardigheidje voor de vrijwilligers geregeld worden aan het eind van het jaar.
e
Indien een vrijwilliger de groep verlaat wordt in overleg met groepsbegeleider en penningmeester gepast aandacht besteed aan dit afscheid.
f
Elke vrijwilliger kan het initiatief nemen om iets leuks te organiseren voor alle vrijwilligers; in overleg met de penningmeester wordt bekeken wat het budget kan zijn.

5       Wat verwacht de Merhula van een vrijwilliger?

5.1      VOG

De groep verwacht dat de vaste vrijwilligers een Verklaring omtreng gedrag (VOG) inleveren. De groepspenningmeester start hiervoor de aanvraag. Je kunt hierover meer lezen op de site van Scouting Nederland.

5.2      Teambuilding

 • In de groepsraad is afgesproken meer aan teambuilding te doen. Het wordt op prijs gesteld dat iedereen daar aan deelneemt.
  Elke vrijwilliger kan het initiatief nemen om een activiteit te organiseren (zie ook 4.f).
 • In elk geval wordt afgesproken om de vrijdagavond voor het groepskampje met elkaar alvast op het kampterrein te zijn: kampvuur/spel/verzin het maar. Hier zijn geen jeugdleden bij.

5.3      Overig

Voorlopig is het je houden aan scoutingwet en -belofte voldoende 😉

Belangrijkste is in elk geval: afspraak is afspraak en lukt het niet om te komen, trek dan tijdig aan de bel.

6       Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers als het gaat om hoe je functioneert in de groep. Op de site van Scouting Nederland is meer te lezen over deze HRM-functie.