Onze geschiedenis

De naam MERHULA

De naam Merhula staat vanaf 1936 geregistreerd. De naam is een gemaakt door letters uit de namen van de subgroepen van dat moment te halen:

  • M    = aneMoon
  • E    =  snEeuwklok
  • R    =  klapRoos
  • HU  =  HUlst
  • L    =  sneeuwkLok
  • A    =  Anemoon

Geschiedenis van de groep

De eerste officiële verwijzing naar een Baarnse meisjesgroep dateert van 17 februari 1929. Uit latere stukken blijkt dat op 31 januari 1916 de officiële oprichtingsdatum is. Het aantal van 8 vers geïnstalleerde meisjes wordt in 1929 genoemd in het clubblad voor de meisjestak “De Padvindster”. Troep 2 uit Hilversum vertrok op de fiets om bij Soestdijk hun Baarnsche ronde te ontmoeten. De meisjes werden n.l. geïnstalleerd in het Muzieklyceum. Geen eigen clubhuis dus.

In 1933 volgt weer een bijdrage van de afdeling Baarn in “De Padvindster”. Hierbij wordt verteld over een demonstratieavond in de aula van het Lyceum met zang, lichaamsoefeningen, estafette korfbal, E.H.B.O., muziek en “spoorzoeken”. In dit artikel wordt de oprichting van “een kabouterafdeling” aangekondigd.

In augustus 1934 wordt in “De Schalmei” (magazine voor leiding) gemeld dat Baarn een clubhuis heeft (red. waar?) en dat een kabouterspeltak gestart is. In 1934 schrijven Lous (a.r.l. Klaproos) en Willy (a.r.l.) Anemoon) over een bezoek aan de Blauwe Vogels in Bussum op 13 juli, samen met de Larense p.v.’s.  De subgroepjes hebben bloemennamen: Klaproos, Hulst, Sneeuwklok en Anemoon. Letters uit deze subgroepnamen worden samengevoegd tot de groepsnaam Merhula, 3 juli 1936.

In 1940 wordt in het magazine nog een beschrijving gegeven van het examen voor het nationaal dienstinsigne dat twee zaterdagen in beslag nam. Het examen bestond uit telefoneren, berichten overbrengen en opnemen, fietsen, tekening maken, koken, theorie en kinderspelen organiseren.  Alle tien padvindsters slaagden.

In de Paleistuin draaide de Totemkring. Deze kring bestond uit de prinsessen en een aantal meisjes die gevraagd werden, bijvoorbeeld Jeannette Nederhorst, die bij de prinsessen in de klas zaten. Hun opkomsten hielden ze in een boerenschuur.Toen deze kring opgeheven werd, bestond de Merhula al en konden de meisjes van de Totemkring aansluiten bij de groep. De prinsessen waren wel lid van de Merhula op de locatie van de jongensgroep Wilco Jiskoot aan de Jacob van Lenneplaan (dat later naar de Dillenburglaan verhuisde). In Soest was voor de oorlog niet genoeg animo om een eigen groep op te richten en de subgroep Hulst bestond uit enkel Soester meisjes.

De geschiedenis van de Fakkeldraagsters, Soest, vermeldt een speciaal groepje in de Paleistuin met de naam Zandlopertjes, waar Christina lid van geweest is, en een vendel de Bosdieren. Wat is waar?

Door de tweede wereldoorlog heeft alle scouting op een laag pitje gestaan, maar ook de Merhula ging in 1945 door. Het was ook zaak om de spaarrekening weer op poten te krijgen. Toen de rekening in november 1941 werd opgeheven, stond er fl. 51,87 op.

Helaas is er na 1946 geen correspondentie meer gevonden. Men zou uit deze gegevens kunnen opmaken dat de Merhula op 31 januari 1916 is opgericht, omdat de vereniging voor 29 jaar en 11 maanden is aangegaan en er wordt gesproken over een liquidatie per 31 december 1945. Een daadwerkelijke bevestiging hiervan is (nog) niet te vinden……………

In de aantekeningen van het de meisjesorganisatie, het Nederlands Padvindsters Gilde (NPG), van na 1945 wordt veel geschreven over het bouwen van een clubhuis. Diverse locaties passeren de revue en uiteindelijk krijgt men in 1964 een stukje grond toegewezen van de Koninklijke Domeinen. Er was een eigen vermogen gegenereerd van en er kwamen bijna fl. 4000,- aan donaties binnen. Eenderde van het totale bedrag werd renteloos geleend door de NPG. Elk jaar werd er onder andere een bazaar georganiseerd om de aflossing van ca. fl. 600,- te kunnen betalen.

De groep heeft opkomsten gehad in het boothuis aan de Eem, in het clubhuis van dezelfde (water)padvinders aan de Jacob van Lenneplaan en op de zolder van Christelijk Belangen (dat is nu de Astro-Amalia-school).

Vanaf 1966 is er een eigen clubhuis, geopend door koningin Juliana. In die tijd hadden meisjes en jongens bij Scouting Nederland aparte verenigingen. Koningin Juliana was beschermvrouwe van de meisjesafdeling onder de naam MOeder VAn VEle DOchters : Movavedo. Tijdens de opening mogen alle kabouters, padvindsters, pioniers en leiding een wandeling maken door de paleistuin.

Dit gebouwtje was niet voor de Merhula alleen, het werd ook gebruikt als kleuterschool voor de Prins(essen). De Merhula mocht het voor fl. 1,–  kopen en moest vervolgens huur betalen aan de kleuterschool. Op termijn hadden de padvindsters daardoor het clubhuis gekocht. De peuterzaal (met de koninklijke kinderen) betrokken de zaal met linoleum, de padvindsters het lokaal met de houten vloer.

Vele jaren hebben padvindsters, sherpa’s en leiding tijdens het defilé op koninginnedag de bloemen op de trappen van het paleis netjes neergelegd. Er werd thuis geoefend in het achteruitlopen, de trappen af. In latere jaren moest men zich wapenen tegen de elastiekjes van de prinsjes, die trouwens ook hielpen met de bloemen.

Toen de prinsessen de leeftijd hadden, werden de dames lid van de Merhula dus. Koningin Juliana liep regelmatig langs, ook toen haar dochters er niet meer bij zaten, op te kijken hoe het met ‘haar meisjes’ ging. Ze heette tenslotte niet voor niets Movavedo!

Vele jaren hebben leden van de Merhula de bloemen op de trappen van Paleis Soestdijk gelegd tijdens het defilé op koninginnedag. Ongeacht het weer bleven de jassen uit, net als nu tijdens het defilé op 4 mei.

In oktober 1965 leggen verkenners uit Amersfoort de kampvuurkuil aan. Tijdens een werkweekend werden kussens en gordijnen genaaid. De tafels en banken werden gemaakt van oude kerkbanken van de Gereformeerde Kerk aan de Utrechtseweg, Baarn.

Tot 1976 waren de jongens en meisjes in aparte landelijke verenigingen aan het ‘scouteren’. In 1976 werd Scouting Nederland één vereniging waar gemengde groepen heel gewoon werden, de meisjes- en jongensafdeling gingen samen tot één scoutingorganisatie. De Merhula bleef echter nog een tijd lang alleen met meisjes draaien.

In 1986 is de Merhula gestart met Bevers (5-7 jaar), dit heeft een aantal jaren geduurd en was de aanzet tot een korte periode van gemengde speltakken. Uiteindelijk werd het weer een meisjesgroep, die steeds kleiner werd. In 1986 meldden 3 nieuwe leidsters zich aan was de groep voor opheffen behoed. Het ledenaantal ging daarna van ongeveer 4 naar 40 leden. In de loop van de jaren deed de Merhula weer aan alle activiteiten die zo typerend voor Scouting zijn, mee. We werden weer gezien op regionale wedstrijden, leidersbijeenkomsten, speldagen voor meerdere groepen en zo voort.

Ook de koninklijke belangstelling bleef, de meiden hebben een gesprekje met koningin Beatrix gevoerd, toen die op haar paard langsreed.

In 2003 was er een wissel van leiding. Daarmee ging ook de overstap van meidengroep naar een gemengde groep gepaard.