Voorwaarden obligaties

BETER DAN JE GELD OP DE BANK ZETTEN!

Voor de bouw van haar nieuwe clubhuis in de tuin van Paleis Soestdijk in Baarn wil Stichting Scouting Merhula een lening aangaan van maximaal € 50.000. Naast de lopende acties, willen we deze mooie aanbieding realiseren waarbij de hulp beloond wordt met een ontvangen rente.

Stichting Scouting Merhula geeft daarom een obligatielening uit. Via deze lening willen wij € 50.000,- bij elkaar brengen. Het kapitaal wordt niet verkregen door een lening bij een bank, maar wordt bij elkaar gebracht door een groot aantal mensen die allemaal een relatief klein bedrag aan ons uitlenen. Wij zetten 100 obligaties uit van € 500,- elk, tegen een rente van 1,5% per jaar. Wij betalen de rente tegelijk met de aflossing uit. U kunt hierop inschrijven.

Vanaf 1 januari 2029 beginnen wij met aflossen. Vijftien jaar lang loten wij jaarlijks zes obligaties uit; het laatste jaar zijn de laatste 10 aan de beurt. De houders van de uitgelote obligaties ontvangen hun inleg terug met de opgebouwde rente; de houder kan dan ook aangeven dat de rente niet betaald hoeft te worden. U helpt hiermee een leuke scoutinggroep aan een mooi gebouw.

Wilt u ook obligatiehouder worden, meldt u dan spoedig aan via deze link of mail naar op lening@merhula.nl met vermelding van het gewenste aantal obligaties van € 500,-

Let op: Als u zich aanmeldt, dan rekenen wij erop dat u ons het opgegeven bedrag betaalt. Na toewijzing van de obligaties dient u het verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen op onze rekening NL73RABO0341649910 t.n.v. Stichting Merhula Baarn.

TOEWIJZING VAN DE OBLIGATIES

Als er op 1 oktober 2023 meer aanmeldingen zijn dan obligaties, zullen wij een eerlijk uitgiftesysteem hanteren: wij kennen eerst één obligatie toe aan elke aanvrager, daarna een tweede, en zo verder, totdat alle obligaties zijn toegekend. Als er in de laatste ronde meer aanvragers zijn dan resterende obligaties, dan verloten wij de laatste obligaties onder de aanvragers. Als er in de eerste ronde al meer aanvragers zijn dan obligaties, dan kan het stichtingsbestuur besluiten de uitgifte te vergroten. Als er dan nog steeds meer aanvragers zijn dan obligaties, dan vindt de toewijzing plaats door loting.

De toewijzing van de obligaties gebeurt door Stichting Scouting Merhula. Het uitloten van obligaties gebeurt jaarlijks vanaf januari 2029. Alle obligatiehouders mogen hierbij aanwezig zijn. Door de toewijzing en de uitloting openbaar toegankelijk te maken, wil Stichting Scouting Merhula zorgen voor een eerlijk en transparant proces. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die mee wil doen daarvoor dezelfde kans krijgt als ieder ander. Inschrijven voor meer dan één obligatie is toegestaan (graag zelfs), maar alle aanvragers hebben dezelfde kans om een obligatie te kopen.

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE

De stichting wil de lening gebruiken om de nieuwbouw te realiseren. We gebruiken dit geld naast de uitkering van de verzekeraar, subsidies, schenkingen van fondsen en sponsors, diverse acties en eigen spaargeld. De lening wordt uitgeschreven per 1 september 2023; de toewijzing zal op 1 oktober 2023 gebeuren; gegadigden hebben na de bekendmaking dus een maand de tijd hebben om hun inschrijving te doen. De betaling moet binnen twee weken na toewijzing worden voldaan. 

Uw inschrijving stuurt u per e-mail; het adres is lening@merhula.nl of per brief aan Stichting Scouting Merhula, de Meerpaal 14, 3742HS BAARN. Voor vragen of opmerkingen over de lening kunt u hier ook terecht. De stichting wijst de certificaten toe aan de inschrijvers. Alle inschrijvers krijgen bericht van de toewijzing van (een deel van) hun aanvraag, met het verzoek het verschuldigde bedrag over te schrijven binnen 2 weken. Na ontvangst van de betaling zorgt het stichtingsbestuur voor een veilige aflevering van de certificaten aan de houders. In de laatste week van oktober 2023 leveren wij de certificaten af.

VOORTIJDIG AFLOSSEN

Stichting Scouting Merhula behoudt zich het recht voor om de lening versneld af te lossen, door middel van eerder uitloten dan het schema aangeeft. Bij elke uitloting worden tien certificaten uitgeloot en ontvangen de houders de waarde met rente tot het moment van uitloten.

Obligatiehouders kunnen (gemotiveerd) het stichtingsbestuur verzoeken hun lening vervroegd af te lossen. Het antwoord zal (onder meer) afhangen van de financiële situatie van de stichting op dat moment.

INSCHRIJVING OP NAAM

Als u een obligatie is toegewezen, dan krijgt u van ons een exemplaar dat op uw naam staat en noteren wij uw naam, adres en banknummer in het obligatieregister. Bij uitloting dient u de obligatie in te leveren om de waarde uitgekeerd te krijgen. Indien u de obligatie kwijt bent, ontvangt u evengoed het bedrag, als u nog in de boekhouding van de Merhula genoemd staat. Diefstal of vervreemding van een obligatie zal nooit leiden tot een foutieve uitkering. Stelen van de obligaties is zinloos!

CERTIFICATEN ZIJN OVERDRAAGBAAR

Gedurende een looptijd van 20 jaar kan er veel veranderen. De obligatiehouder kan zijn obligatie schenken aan bijvoorbeeld een (klein-)kind, of een vriend(in). Hij of zij kan komen te overlijden; wat moet er dan met de obligatie gebeuren? In dit soort gevallen kan de obligatie aan een andere houder worden overgedragen.

Als u de obligatie wilt overdragen, moet u contact opnemen met Stichting Scouting Merhula. U levert uw obligatie in, wij passen het register aan en geven een nieuwe obligatie af op de naam van de nieuwe obligatiehouder. Zonder deze registratie is de overdracht niet geldig.

RENTE OP RENTE

Elke belegging brengt risico met zich mee, zo ook deze lening.

Als Stichting Scouting Merhula tijdens de looptijd wordt geliquideerd of failliet gaat, behouden obligatiehouders een vordering op de boedel. Na verkoop van de eigendommen wordt de opbrengst verdeeld onder de schuldeisers. De opbrengst kan lager zijn dan de waarde van de vordering.

Inleg van € 500,- keert uit als volgt:

 uitloting:uitbetaling: 
 januari 2029€              538,64  
 januari 2030€              546,72  
 januari 2031€              554,92  
 januari 2032€              563,25  
 januari 2033€              571,69  
 januari 2034€              580,27  
 januari 2035€              588,97  
 januari 2036€              597,81  
 januari 2037€              606,78  
 januari 2038€              615,88  
 januari 2039€              625,12  
 januari 2040€              634,49  
 januari 2041€              644,01  
 januari 2042€              653,67  
 januari 2043€              663,48  
 januari 2044€              673,43  

vb-vrijstelling-dubbel

Stichting Scouting Merhula
KvK nr. 41188321
www.merhula.nl
Informatie: 06-29729051