Algemene huurvoorwaarden  

1 Stiltegebied: om 22:00 stil!

Ons clubhuis maakt deel uit van het terrein van Paleis Soestdijk en is omringd door stiltegebied.
Dit stiltegebied is speciaal voor allerlei diersoorten, zoals dassen, vossen, reeën, vleermuizen en (niet gevaarlijke) slangen.
Daarom moet na 22.00 uur stilte in acht genomen worden in elk geval buiten het clubhuis.

Ook voor de buren dient het stil te zijn: de huizen bij de Marechausseekazerne.

Wilt u ook rustig wegrijden bij vertrek ’s avonds laat? Svp niet lang staan napraten op het parkeerterrein.
Bij buitensporig gedrag van de huurder zal vertrek noodzakelijk zijn, waarbij geen restitutie van het betaalde zal plaatsvinden.

2. Speeltuintje/speelruimte

Het speeltuintje in het bos achter de woningen bij de kazerne kan niet gebruikt worden door de huurders. U moet dus iets het bospad aflopen voor speelruimte.
Over de hekken klimmen is niet toegestaan: het betreft het bos dat bij Paleis Soestdijk hoort. Er wordt met honden voor bewaking gezorgd.

3 Bagage / parkeren

Voor het uit- en inladen van (omvangrijke) bagage kan de slagboom aan het begin van het bospad tijdelijk geopend worden met een speciale sleutel, die bij de sleutelbos zit, die je van te voren ophaalt.
Auto’s moeten direct weer worden teruggereden naar de weg voor de slagboom, waar voldoende parkeerplaats is.

4 De Generaal: sleutel

Bij restaurant De Generaal aan de Lt. Gen. van Heutszlaan 5 bij het spoor kun je de sleutel ophalen. Op vertoon van het ondertekende huurcontract en een geldig legitimatiebewijs krijg je de sleutel; je dient hem daar ook weer terug te brengen.
In de hal is een klein rekje voor sleutels.

5 Zelf meenemen

De huurder zorgt zelf voor afwasborstel, theedoeken, handdoeken, vaatdoeken, afvalzakken, wc-papier, koffiefilters e.d.
Er is een assortiment van mokken, borden en bestek voor ongeveer 25 personen.
Schoonmaakmiddel (voor afwas en wc-pot e.d.) wordt door de verhuurder verzorgd. Dit moet biologisch zijn vanwege de rioolafvoer.

6 Schade

Schade direct melden bij de verhuurder. Alle schade of vermissingen, die door de huurder is veroorzaakt, komt volledig voor rekening van de huurder en zal worden verrekend met de waarborgsom, of indien hoger op de huurder worden verhaald. Herstelopdrachten aan derden door de huurder van mankementen of schade worden niet vergoed door de verhuurder.

7 Kampvuur

Elk kampvuur moet altijd gemeld worden bij de brandweer (035-5481880) en de alarmcentrale (030 – 2892714) i.v.m. een eventueel stookverbod en hulpverlening.
Alleen in de kampvuurplaats vuur stoken. Dus ook geen barbecuebakken of vuurkorven elders op het terrein.
Brandhout zelf verzamelen in het bos. SVP géén houtvoorraad van het clubhuis gebruiken voor het kampvuur.
Als er onvoldoende droog hout in het bos is te vinden, kunnen zakjes haardhout een uitkomst bieden.

Zorg dat het vuur uit is als u weggaat.
De kampvuurkuil leeg en schoon achterlaten. In de hal staat een schep, waarmee asresten en half afgebrande blokken hout kunnen worden afgevoerd naar de askuil, rechts achter de kampvuurkuil.

8 Opruimen/schoonmaken

Laat bij vertrek ons clubhuis svp weer netjes achter. Er hangen plattegrondje waarop staat aangegeven hoe het meubilair weer neergezet moet worden.
Peuken en doppen graag verwijderen van het terrein.
Stoelen goed opstapelen en achter de kasten zetten.
Toilet en keuken schoon achterlaten.
Vloeren vegen / keuken en WC svp dweilen.

9 Afval

In de afvalbakken zitten vuilniszakken. Indien deze vol zijn, dient de huurder zelf nieuwe afvalzakken daar in te plaatsen.
De huurder dient het afval zelf mee te nemen of af te voeren. Er is helaas geen afvalverwerkingsbedrijf dat ons afval komt ophalen.

Voor weekhuurders: je kunt afval wegbrengen bij het Afvalbrengstation, Oude Amsterdamsestraatweg 4, Baarn.
Maandag: gesloten. Dinsdag tot en met vrijdag: van 13:00 uur tot 17:00 uur. Zaterdag: van 09:00 uur tot 16:00 uur.

10 Vrijwaring

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade of diefstal, welke mocht voortvloeien uit gebruik van het gehuurde. De verhuurder heeft te allen tijde het recht op controle van het verhuurde.

11 Huurovereenkomst

Na ontvangst van de huurovereenkomst dient per omgaande de waarborgsom betaald te worden. Pas dan is de huurovereenkomst definitief van kracht. De huursom dient uiterlijk één maand voor huurdatum betaald te zijn. Zonder ontvangst van bovenstaande behoudt de verhuurder zich het recht voor opnieuw te verhuren.

12 Borgsom

Indien de regels niet zijn nageleefd heeft de huurder zich het recht de borgsom deels of geheel in te houden.
Bedenk dat er nog meer gebruikers zijn van het gebouw en dat het allemaal vrijwilligers zijn, die het netjes moeten houden.

13 Alcohol

Het is wettelijk verboden aan iedereen jonger dan 18 jaar om alcohol te drinken. De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor het geval huurder deze regel overtreedt.