Hoe betalen we het?

We zullen alle mogelijke manieren moeten vinden om het gebouw te bekostigen. [thermometer]
De bouwcommissie is al bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden.
Elke hulp die we hierbij krijgen is echter van harte welkom!

Er wordt gekeken naar:

  • geld-acties van de eigen groep
  • werven van donateurs en sponsors
  • aanvragen indienen bij de legio fondsen die er zijn
  • het oprichten van de club van 100
  • het uitgeven van obligaties
  • het doen aan andere manieren van crowd-funding
  • het zelf uitvoeren van werkzaamheden.

Er is een klein startkapitaal dat is ondergebracht bij de Stichting Merhula.
De bouw valt onder verantwoording van de stichting.
De vereniging Merhula is in feite de ‘huurder’ of ‘gebruiker’ van het gebouw van de stichting.

Op moment dat het bestemmingsplan aangepast is en we hebben zekerheid van het paleis, dan kunnen de bouwactiviteiten starten en zullen we meer over de werving van inkomsten bekend maken.