Hoeveel kost het nieuwe gebouw?

Er is een voorlopige begroting gemaakt.
Daarbij kwamen we uit op een bedrag tussen 250.000 en 300.000 euro.
Dit bedrag kan sterk variëren afhankelijk van de uiteindelijke wensen m.b.t.

  • omvang van het gebouw
  • voorzieningen (meer/minder toiletten, wel/geen internet aansluiting, etc.)

Het plan is om het voorlopige ontwerp voor te leggen aan enkele aannemers, die een betere inschatting kunnen maken van de kosten.
Zo gauw dat gebeurd is, zal er een definitief ontwerp gemaakt worden.