Verhuur tarieven

NB Als je reserveert wordt de dagprijs berekend; dit wordt aangepast door onze verhuurder, als het maar om een dagdeel gaat.

Tarief scouting Tarief niet-scouting Periode / omschrijving
40 60 huursom dagdeel
75 100 huursom hele dag
100 125 huursom overnachting
450 500 huursom week

Daarbij geldt:

  1. De huursom is inclusief gebruik van water, gas, elektra en verwarming.
  2. Hier komt bij: de waarborgsom van 100,00 euro.
  3. Na afloop van de huurperiode en controle van het clubhuis zal de waarborgsom worden teruggestort, mits de huurder zich gehouden heeft aan de Algemene Huurvoorwaarden.
  4. De ondertekende huurovereenkomst dient per omgaande geretourneerd te worden aan beheerder en de waarborgsom per omgaande betaald te worden. Pas dan is de huurovereenkomst definitief van kracht. De huursom dient uiterlijk één maand voor huurdatum betaald te zijn. Zonder ontvangst van bovenstaande behoudt de verhuurder zich het recht voor opnieuw te verhuren.
  5. Is de periode tussen afsluiten van de overeenkomst en de aanvang van de huur korter dan 1 maand dan dient zowel de borg als de huursom per omgaande betaald te worden.
  6. De borg wordt normaliter binnen twee weken na de huurperiode teruggestort.
  7. Met het huren van het gebouw accepteert de huurder de huurvoorwaarden.
  8. Indien de huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet aanvaardt, dient hij de verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen. Bij annulering binnen twee weken voor het begin van de huurperiode blijft huurder de huursom aan de verhuurder schuldig.
  9. Begin- en eindcontrole geschiedt door de verhuurder.
  10. Eventuele schade direct melden bij de verhuurder.