Contributie

De contributie wordt in 4 gelijke termijnen per jaar automatisch geïncasseerd. Van elke incasso-opdracht ontvangt (de ouders/verzorgers van het lid) vooraf een bericht met een factuur.
Is de contributie te hoog, neem dan contact op met de penningmeester van de groep (penningmeester @ merhula.nl). Er is altijd een mogelijkheid om wat anders af te spreken en er zijn diverse gemeentelijke en landelijke fondsen die aangesproken kunnen worden.

De hoogte van de contributie voor 2024 is:

Bevers 42,50 per kwartaal
Welpen 45,00 per kwartaal
Scouts 57,50 per kwartaal
Explorers 60,00 per kwartaal
Roverscouts 40,00 per jaar