Contributie

De contributie wordt in 4 gelijke termijnen per jaar automatisch geïncasseerd. Van elke incasso-opdracht ontvangt (de ouders/verzorgers van het lid) vooraf een bericht met een factuur.
Is de contributie te hoog, neem dan contact op met de penningmeester van de groep (penningmeester @ merhula.nl). Er is altijd een mogelijkheid om wat anders af te spreken en er zijn diverse gemeentelijke en landelijke fondsen die aangesproken kunnen worden.

De hoogte van de contributie in de tweede helft van 2022 is:

Bevers 35,00 per kwartaal
Welpen 35,00 per kwartaal
Scouts 45,00 per kwartaal
Explorers 45,00 per kwartaal
Roverscouts 32,50 per jaar