Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene LedenVergadering zal deze keer digitaal gehouden worden, opening om 20.00 uur op dinsdag 10 november 2020.
De leden krijgen een uitnodiging via Teams toegestuurd.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. a. Jaarverslag en balans 2019
  4. b. Verslag kascommissie
    Vacatures
  5. Status nieuwbouw
  6. Berichten uit de speltakken
  7. Sluiting

Your comment